SFK AJAKS
 
 
Du er her: Hovedside - Nyheter
Ajaksgjengen ble inspirert av Mr. Stabæk; Ingebrigt Steen Jensen. Han holdt foredraget "Kunsten å lykkes sammen med andre"
Ajaks deltok på Idrettskonferansen 2016
Siste helga av september ble idrettskonferansen i Nordland gjennomført. Ajaks stilte med fem ungdommer som deltok på "Ungdommens idrettshelg", et av mange delseminar under årets idrettskonferanse.


Ajaks er så langt en av fem klubber i Nordland som er med på prosjekt "Young Active", idrettskretsens store ungdomssatsing. Prosjektidèen er å starte opp selvstyrte treningsgrupper (kalt You Act), med et variert idrettstilbud i idrettslaget. Bakgrunnen for prosjektet er det store antall ungdommer som dropper ut av organisert idrett. For å skape dette engasjementet går ungdommene på lederkurs og aktivitetslederkurs. Under årets idrettskonferanse deltok Young Active representantene på ulike kurs/foredrag, både teoretiske og praktiske. Blant annet fikk de høre forfatter, reklamemann og Mr. Stabæk: Ingebrigt Steen Jensen, holde sitt svært engasjerende foredrag "Kunsten å lykkes sammen med andre"
Årets tema for konferansen var "Hvordan skaper vi fremtidens idrettslag ?", og selvfølgelig er ungdommen en viktig faktor i dette arbeidet.
Når våre utvalgte representanter kommer hjem, blir det igjen oppstart av ungdomsgruppa - aktivitet på ungdommens premisser !
 

 
SFK AJAKS • www.ajaks.no
2006-2018 © Systems by NorNet.no